Ministerstvo cestovného ruchu a športu Slovenskej republiky bolo zriadené zákonom č. 7/2024 Z.z. s účinnosťou od 1.2.2024.

Na vytvorení stránky pracujeme, ďakujeme za pochopenie.

mincr_hladame_budovu_social_02 2024_1

Ministerstvo cestovného ruchu a športu Slovenskej republiky hľadá priestory pre seba a svoje podriadené organizácie

VÝZVA NA PREDBEŽNÉ ZAPOJENIE ZÁUJEMCOV FORMOU PREDLOŽENIA PONUKY ZA ÚČELOM PRESKÚMANIA MOŽNOSTÍ REALITNÉHO TRHU
na :
,,Zabezpečenie nájmu priestorov pre zamestnancov budúceho nájomcu“

Ministerstvo cestovného ruchu a športu Slovenskej republiky na zabezpečenie svojich prevádzkových potrieb hľadá vhodné administratívne priestory o celkovej výmere minimálne 5 467 m2 (kancelárske priestory) a 820 m2 (skladové priestory).

Požadované priestory majú slúžiť pre Ministerstvo cestovného ruchu a športu Slovenskej republiky a nasledovné podriadené organizácie:

  • TIPOS, národná lotériová spoločnosť, a. s., 

  • Fond na podporu športu

  • ANTIDOPINGOVÁ AGENTÚRA SR

Potencionálni záujemci môžu vyžiadať bližšie informácie o požadovanom štandarde potrebného na zabezpečenie prevádzkových potrieb budúceho nájomcu na adrese najom (@) mincrs.sk

Ponuku bude možné predložiť do lehoty: 23.02.2024 do 15:00 hod.

Odporúčame, aby si potencionálny záujemca požiadal o bližšie informácie v primeranej lehote tak, aby bol schopný svoju ponuku predložiť do vyššie uvedenej lehoty.

Cieľom tejto Výzvy je, aby Ministerstvo cestovného ruchu a športu Slovenskej republiky umožnilo účasť na daný predmet Výzvy čo najširšiemu okruhu potenciálnych záujemcov pôsobiacich na relevantnom trhu, za dodržania minimálneho požadovaného štandardu potrebného na zabezpečenie prevádzkových potrieb budúceho nájomcu.

Kontakty

Pre médiá: media (@) mincrs.sk
Pre verejnosť: info (@) mincrs.sk

Adresa

Ministerstvo cestovného ruchu a športu Slovenskej republiky
Námestie slobody č. 6
811 06 Bratislava

Podateľna
Pon-Pia: 8:00-15:30